خدا جونم ديدی جز در گاه تو جايی ندارم
ساعت ٤:۱۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸٤/٢/۱۳  

 

باسمه تعالی

خدا جونم.....

                       شنيده بودم به دعای بچه های کوچيک گوش می دی..

                            به سا را گفتم خواهر جون برام دعا کن....

                                   متفکرانه نگاهم کرد و گفت...

                                       بايد روش فکر کنم ...

                                              خدا.....

 

 


کلمات کلیدی: