روی ماه خداوند رو ببوس...
ساعت ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٧/۸/۸  

باسمه تعالی

درست همون موقعی که از که پا می شی اشک تو چشاته و به خاطر دوست داشتنی های از دست رفتت مدام غصه می خوری.....ناراحت

همون موقعی که این اشک هارو حتی به محل کارت هم می بری و گه گداری هم آه سنگینی می کشی.....ابرو

مامانی می گه....متفکر

تو دکتر مغز و اعصاب یه فرشته کوچولو بود که یه مهره گردن نداشت و حتی نمی تونست سرش رو تکون بده.....گریه

درست همون موقع است که دنیا دور سرت می چرخه و تمام اون اشکها به اشک از خجالت تبدیل می شه و میخوای بپری روی ماه خدا ت رو ببوسیماچ به خاطر اینکه سالمی......

همسریقلب می گه بخند...شیطونی کن مثل همیشه که شیطونی می کنی....

 


کلمات کلیدی: