حسين.....
ساعت ٩:٤٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳۸۳/٦/۳٠  

 

باسمه تعالی
من از حسين دم ميزنم آتيش بی عالم ميزنم
عشق  حسين يار منه ديوونگی کار منه
دل هر کی ياری داره  
                                دل من با حسينه
ترانه ای که دل ميبره
                                صدای يا حسينه
خدا ميدونه بهشت من حسينه
جهنم کاری نداره دلی که با حسينه
حسابم با حسينه حسينه حسينه
کتابم با حسينه حسينه حسينه
 
سوال از من چه می پرسی جوابم با حسينه
به من می گن ديوونه امان از اين زموونه
الهی تا خدا هست اين اسم رومون بمونه
به من می گن ديوونه امان از اين زموونه
اگه ساقی حسينه يکی عاقل نمونه
آقامون نور عينه حسينه
نور مشرقينه حسينه
             همه عالم بدونن اربابم حسينه

کلمات کلیدی: