دل شيدا
ساعت ۳:٥٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸۳/٧/۱  

باسمه تعالی

دل شيدا

    ای وای من ای وای من       زد اين دل شيدای من

                      آتش به سر تا پای من

   خاکسترم کردی   چه آوردی     تو ای دل بر سرم

   ديگر چه آوازی     چه پروازی      که بی بال و پرم

 

ای فارغ از حال من    چون ياد آورم     رو گرداندن تو را

ترسم سوز درد من    آه سرد من       گيرد دامن تو را

   کردی جفا ديگر مکن      چشم عاشق را تر مکن

 ای چشم من گريان مباش     اين گونه اشک افشان مباش

                    حيران وسر گردان مباش

   در گردش گيتی    رسد روزی    به پايان هر غمی

    دست نگار ما         داغ دل را       گذارد مرهمی

       دست غارت از چه رو     آه ای لاله رو    بر جانم گشوده ای

       از تو چه شد حاصلم همين کز دلم قرارم ربوده ای

         کردی جفا ديگر مکن چشم عاشق را تر مکن

 


کلمات کلیدی: