ساعت ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳۸۳/٩/۸  

باسمه تعالی

دوستان عزيزم  ديدم حيفه که اين رو بهتون نگم:

هر کس در ماه سه روز روزه بگيرد گويی تمام ماه را روزه گرفته .و هر کس شب را با وضو بخوابد گويی تمام شب را عبادت کرده و هر کس در روز سه مرتبه

قل هو الله را بخواند گويی ختم قرآن کرده......

ای خدا.....

دوستان یه وقت از غافله جا نمونيم ها......

فردا روزی قامت می شه و....

ای دل غافل....

يک شب آتش در نيستانی فتاد           سوخت چون اشکی که در جانی فتاد

شعله ته سر گرم کار خويش شد       هر نی ای شمع مزار خويش شد

نی به آتش گفت کاين آشوب چيست    مر تو را زين سوختن مطلوب چيست

گفت آتش بی ثمر نـــفروختم                 دعوی بی معنی ات را سوختم

زان که می گفتی نی ام با صد نمود        همچنان در بند خود بودی که بود

مرد را دردی اگر باشد خوش است         درد بی دردی علاجش آتش است

                         سوخت چون اشکی که بر جانی فتاد

دعا يادتون نره                  علی يارتون 

                                                         خدا نگه دار.....


کلمات کلیدی: