می زنم فریاد...هر چه بادا باد....
ساعت ۱٠:٤٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٧/٥/٢٠  

باسمه تعالی

         گاهی اوقات آدم اینقدر از وقایع زندگی خسته می شه و از فلسفه آفرینش دلگیر که دوست داشت اگه کسی نگرانش نمی شد همه چیز و همه کس را می گذاشت و می رفت...

                                                                    

دوست جون:مثلا کجا...سوال

سیما :نمی دونم.یه درک دره ای دیگه...چشمک

دوست جون:درک دره پول می خواد داری؟تعجب       

سیما : نه!خنده

دوست جون :پس بشین سر جات!!!!نیشخند

 

 

 

 


کلمات کلیدی: