زندگی

   زندگی صحنه يکتای هنرمندی ماست

   هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه  رود.............

   صحنه پيوسته به جاست.......

   خرم آن نغمه که مردم بسپارند به ياد.........

03.gif

                                                           

/ 5 نظر / 18 بازدید
محمد

زندگی باران است، که به من عشق ببارد تا صبح و من آن را به تو تقديم کنم...

م.هیس!

زندگی قافيه ی گمشده ای؛ بی سرانجام و نياز آلود است.زندگی منتظر مرگ شدن؛ از پس شادی يک عشق گناه آلود است...

سایه

که اگر آن ياد در دل خانه کند مهم است ....نه در حافظه!

shima

ممنون سر زدی /موفق باشی

كوزه شكسته

ای گل تازه که بوی ز وفا نيست تو را خبر از سرزنش خار جفا نيست تو را ما اسير غم اصلا غم ما نيست تو را جان من سنگ دلی دل به تو دادن غط است رفتن لاست زه کوی تو دادن غلط است تو نه انی که اسير غم زارت باشم ديگری بی تو به من اين همه ازار نکرد هر چه کردبی تو به من هيچ ستمکار نکرد بچنو پندو نکن قفصد دل ازرده خویش ورنه بسیار پشیمان شوی از کرده خویش از اینکه صدام نوشنوي خوشحالي. راستي اين ايمل براي پسر دايم