خدا جون دلم هواتو کرده......

 باسمه تعالی        

      شب است و هم آواز شــيد ايـــی ام         پر از مثــــنـــوی های زهـــــرايی ام          شب است و من و بوی عشق خـــــــدا        شب است و من و يک تبسـم  دعــا         شب است و دل من پر از های و هوست     پر از بوی عشــقم پر از بوی دوست       سروشــی به گوشــم رســيد از کجـــا؟    از آن ســوی عرفان ز ســمت خــــدا        شدم  همســـفـر با ملـک تا بهشــــت           دلم های و هـوی جهان را سرشت       شدم   عابر   کوچــــه   باغ   خــــــــدا         ز زندان تـن روح مـن شــد جـــــــدا       بديدم که يـــــــــک روح   افــــلاکی ام          رهـــــا از غبـــــار تن خــــــــاکی ام       دو دستم به سوی خـــــــــدا شد بلند           به دل گفتــم ای دل چو گلها بخند      دو رکعت دعـــا کـــــــن که بينا شــــوی          شبـــــی زاــــر کوی زهــــرا شوی

          

خدا جونم با اينکه می دونم   ولی چقدر ازت دورم  تا خدا راهی نيست 
  • مهربونم کمکم کن

                              دستام رو بگير.................

 

 

/ 1 نظر / 15 بازدید
خدايا فقط تو را دارم

به نام خدا. سلام به شما دوست خوب و تشکر. اين مثنوی با دل من هم حرف زد. خيلی خوب بود. هميشه در پناه خدا باشيد